05 Apr 2010

JV and Freshmen Baseball Teams Dominate Parkview Baptist

The JV and Freshmen baseball teams defeated Parkview Baptist Monday, April 5.  The JV won 9 to 2 and the Freshmen won 14 to 2.